.בקרוב נוציא משחק להפנמת לוח הכפל
?הטוב ביותר שתמצאו! רוצים לשחק
נודיע לכם ברגע שהמשחק יצא